Aktualności

Uwaga!!!

Zmiana Pełnomocnika Dziekana Wydziału Fizyki PW ds. Praktyk dla kierunku Fizyka Techniczna. Szczegóły wkrótce.