Aktualności

System obsługi praktyk – zaloguj się na:

https://praktyki.fizyka.pw.edu.pl/new/

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich dla kierunku Fizyka Techniczna:

dr inż. Marzena Leszczyńska-Redek

 

Opiekunowie:

dr inż. Daniel Budaszewski (Optoelektronika)

dr inż. Marek Pawłowski (Materiały i nanostruktury)

dr inż. Daniel Kikoła (Fizyka Komputerowa)

dr inż. Teodor Buchner (Fizyka Medyczna)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich dla kierunku Fotonika i Photonics:

dr inż. Agnieszka Siemion